Kašperk

Zajištění narušení hradebních zdí hradu Kašperk

Druh stavby: Oprava hradebních zdí, spárování a zdění

Investor: Město Kašperské Hory

Trvání: červen 2014 – září 2014

Druh prací: Zednické práce a přeskládání kamenného zdiva při opravě hradebních zdí, očištění lomového kamene a spárování zdiva, vyzdívky z lomového kamene, lešenářské práce.

Další foto: