Kříže Odlochovice

Druh stavby:  Oprava - kříž Korytkovských a Pohanův

Investor: Obec Jankov

Trvání: září 2015

Druh prací: Zednické práce, kamenické práce, pozlacovačské práce, restaurátorské práce, zahradnické práce, práce mechanizací.

Další foto: