Park na Karlově náměstí

Rekonstrukce parku na Karlově náměstí (I. etapa) Praha 2

Druh stavby: rekonstrukce

Trvání: květen 1998 - řijen 1998

Investor: Městská část Praha 2 (Kontaktní osoba: PHDr. Pavlíková a ing. Špačková Odbor životního prostředí MČ P2 tel.: 22515136)

Druh prací: Koordinace rekonstrukčních prací s ostatními investory, TDI, přejímací řízení, kolaudace, závěrečné vyúčtování.
Další foto: